Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

enfrdeitptrues

Robert Skop

Robert Skop urodził się 11 kwietnia 1899r. w Rybnej (powiat tarnogórski). Szkołę średnią kończył w Chorzowie. 1 lipca 1917r. powołany do wojska pruskiego, w którym walczył do zakończenia I wojny światowej na froncie francuskim. W latach 1918-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 1923r. ukończył prawo na Uniwersytecie w Poznaniu. W czasie studiów w Poznaniu jest jednym z założycieli pi pierwszych członków -  Korporacji Akademickiej zrzeszającą Ślązaków - "Silesia".


X-lecie istnienia Korporacji "Silesia" - Poznań 1932r.
Prawdopodobnie Robert Skop - stoi w trzecim rzędzie, czwarty od lewej strony

Od 1927r. piastował urząd sędziego grodzkiego w Królewskiej Hucie (Chorzów). W 1929r. był sędzią w Katowicach (w Sądzie Powiatowym). Tu także otworzył, wraz z adwokatem Mainką, kancelarię adwokacką, która mieściła się przy ulicy 3 Maja nr 24.

Jednak już w tym samym roku przeprowadził się do Mysłowic i tam przy ulicy Pszczyńskiej 8, przez kolejnych 5 lat prowadził już kancelarię samodzielnie.

20 lipca 1934r. Robert Skop został wybrany burmistrzem Lublińca (8 sierpnia wybór Rady Miejskiej zatwierdził wojewoda śląski), urząd ten pełnił aż do wybuchu II wojny światowej.


Burmistrz Lublińca - Robert Skop - po prawej,
podczas dożynek w 1934r. przyjmuje wojewodę Grażyńskiego - po lewej

Był członkiem Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy. Od lutego 1937r. pełnił także funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu. Zasiadał w zarządzie Związku Gmin Województwa Śląskiego.

 
Robert Skop - stoi pierwszy po lewej, podczas jednej z ostatnich
defilad żołnierzy 74 gpp w Lublińcu (11.11.1938), po prawej na koniu mjr. Józef Pelc

We wrześniu 1939r  - ścigany przez III Rzeszę znalazł się na liście w Sonderfahndungsbuch Polen, która to lista była alfabetycznym wykazem imiennym zawierającym ponad 61 tys. nazwisk Polaków najbardziej zasłużonych dla Polski, przeznaczonych do aresztowania i likwidacji na terenach wcielonych do III Rzeszy w ramach operacji Tannenberg.

Najprawdopodobniej Robert Skop podczas okupacji działa w ZWZ pod pseudonimem "Zawodziński" i jest członkiem kierownictwa okręgowej śląsko-zagłębiowskiej organizacji propagandy.

Niestety tutaj informacje o Robercie Skopie się urywają. Prawdopodobnie przeżył wojnę. W wykazie adwokatów z maja 1960r. znajduje się osoba o tym imieniu i nazwisku należąca do Izby Adwokackiej w Opolu (oddział w Raciborzu).

Na podstawie:
Album skorowidz Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego. Kadencja 1935/1940
http://www.kedyw.info/wiki/Rozdz.VII._OOB_i_ZWZ_w_styczniu,_lutym_i_marcu_1940_r.
Wykaz zespołów adwokackich i lista adwokatów w PRL według stanu na dzień 31 maja 1960 r.
https://lubliniecka.osp.pl/o-jednostce/
Orędownik Samorządu, 1937, R. 13, nr 5
Lubliniec - Z dziejów miasta na Górnym Śląsku, Jan Fikus senior
Adam Kurus "Oddział wydzielony Lubliniec". Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939.
Dla Ciebie Ziemio Śląską - Pamiątka uroczystości dziesięciolecia Korporacji Akademickiej "Silesia" - w Poznaniu