Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

enfrdeitptrues

Kazimiera Marxen

Kazimiera Maria Marxen urodziła się 29 kwietnia 1896r. w Mielnicy Podolskiej (powiat Borszczów, w okolicy Kamieńca Podolskiego) w domu Adama Kraussa i Marii Kazimiery (z domu Baranowską). Ojciec Kazimiery - Adam, podobnie jak i jego ojciec był lekarzem. Państwo Krauss posiadali jeszcze dwójkę dzieci - Adama i Jadwigę.

Kazimiera ukończyła 8 klas Gimnazjum Realnego w Kołomyji i od marca 1914r. rozpoczęła pracę w szpitalu w Dolinie jako pielęgniarka. Od 1915 do 1917r. pracuje w Wojskowym Szpitalu Rezerwowym nr 1 w Krakowie, gdzie w 1917r. rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie Jagielońskim. Po roku zostaje przeniesiona do pracy we Lwowie, gdzie kontunuuje studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W 1919r. zawiera ślub z Janem Marxenem w Krakowie.

parentsewa2019
Kazimiera (Krauss)Marxen z mężem inż. Janem Marxenem

Podczas wojny polsko-bolszewickiej udziela się jako ochotniczka i pełni służbę medyczną w Szpitalu Wojskowym nr 8 w Krakowie.

szpitalpolowy2019
Dr Kazimiera Marxen w szpitalu polowym

Studia medyczne kończy we Lwowie w 1925r. i podejmuje pracę na oddziale neurologicznym w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagielońskiego. Już w grudniu tego roku przeprowadza się do Lublińca, by podjąć pracę w Zakładzie dla Umysłowo Chorych (późniejszy Śląski Zakład Psychiatryczny), najpierw jako asystent, następnie jako sanitariusz, a od 1934r. ordynator stały.

marxensekondariusz 

Od 1926r. Kazimiera Marxen z inicjatywy Janiny Cyranowej prowadziła w Lublińcu Poradnię dla Matki i Dziecka w Lublińcu. Pracę tą do 1934r. wykonywała bezpłatnie. W ramach Poradni organizowano między innymi dożywianie dzieci i "akcję mleczną". Dr Marxen była także lekarzem szkolnym, a od 1935r. lekarzem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Dodatkowo od 1927r. bezpłatnie świadczyła na rzecz pacjentów Zakładu  pomoc stomatologiczną. Była także lekarzem sądowym.

W sierpniu, na krótko po powołaniu dr. Cyrana do służby wojskowej, do wybuchu wojny - kieruje Zakładem. W październiku 1939r. wraz z córkami zostaje aresztowana i wywieziona przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Dobrzycy, skąd podczas transportu udaje im się zbiec i dostać do Krakowa, gdzie przez całą wojnę jest zatrudniona jako lekarz Opieki Społecznej i Ubezpieczalni.

8 marca 1945r wraca do Lublińca i podejmuje ponownie pracę w Śląskim Zakładzie Psychiatrycznym.

szpitalmec2019rfrfr
Czerwony blok żeński - Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego

Znów rzuca się w wir pracy. Prowadzi Przychodnię Stomatologiczną, pełni dyżury w Pogotowiu Ratunkowym, Pracuje w Zakładzie dla Głuchych, oraz jako lekarz rejonowy w Lublińcu i Tarnowskich Górach. Jest biegłym sądowym.

kmarxen
Dr Kazimiera Marxen przyjmuje pacjentkę

Od 1952 do 1953r. pełni funkcję ordynatora Zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Koszęcinie, który mieścił się w koszęcińskim pałacu.

palackoszenic1957rr
Pałac w Koszęcinie w 1957r, gdzie w latach 50-tych mieścił się 
Zakład Leczniczo-Wychowawczy

Byłą osobą głęboko religijną i pobożną. Uważała swój zawód jako posłannictwo. W opinii przełożonych była osobą: sumienną, z nadzwyczajną znajomością i sprawnością podczas wykonywanych zabiegów, dokładną ale i też delikatną.

W 1949r. wspólnie z dr. Hipolitem Latyńskim ogłosiła w Roczniku Psychiatrycznym dane poświadczające nieludzkie eksperymenty, które na dzieciach na oddziale B w Klinice Dziecięcej w Zakładzie Psychiatrycznym  w czasie II wojny światowej prowadził dr Ernest Buchalik i Dr. Elisabeth Hecker, w wyniku których wg. opublikowanych przez dr. Marxen danych -  śmierć poniosło 221 dzieci.

cemantzradzeci2019dd
Cmentarz Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego
miejsce upamiętnienia śmierci dzieci zamordowanych przez dr Buchalika
obecnie zarządzany przez miasto

W styczniu 1972r. dr Kazimiera Marxen przeszła na emeryturę i wyjechała do Warszawy.

kmw
Dr. Kazimiera Marxen

Tam przez sieden lat mieszkała w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Jednak nie czuła się tam dobrze. W 1978r. rodzina biorąc pod uwagę jej sentyment do Lublińca umieściła ją w SP ZOZ-ie. Zmarła wśród pacjentów  - 24 września 1981r.

marxengrob2019aa
Grób dr Marxen na lublinieckim cmentarzu parafialnym

Dr Marxen za swoją służbę i pracę została odznaczona między innymi: Medalem Patriae Humanitatis (1914r), Srebrnym Krzyżem za pracę społeczną (1936r), Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznakę za wzorową służbę (1957r), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1967r).

medal1medal2
Medal Patriae Humanitatis

Na podstawie:
Setna Rocznica urodzin Kazimiery Marii Marxen doktora wszechnauk lekarskich - Zygmunt Podbielski, Szkice Lublinieckie nr 4, 1997r.
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublińcu 1984-1969

Zdjęcia:
http://spotkaniawarsztatowe.pl
Archiwum Hufca Lubliniec
FotoPolska